For all official information and updates regarding Covid-19 visit the South African Department of Health website at www.SAcoronavirus.co.za or their WhatsApp line on 0600-123456. If you want your own WhatsApp Chatbot visit www.whatskonnekt.com

Ouers wat hulle kind (ers) ten doop wil bring moet vroegtydig met die kerkkantoor skakel.

Die doopplegtigheid word voorafgegaan deur doopkategese wat deur die leraar behartig word.

Doopgeleenthede vind gewoonlik op die eerste Sondag van elke maand plaas. Ons oorweeg egter ook versoeke van doopouers vir plegtighede op ander datums!

Terug Terug na bo