NG Gemeente Vorentoe

Die ontstaan van die gemeente van Vorentoe was die direkte gevolg van die  bou van die Hartebeespoortdam en die res van die kanaalstelsel.  Die werkers aan bogenoemde projekte het orals in tentkampe gebly onder andere by Wolhuterskop, Sonop, Wolwekraal en Geluk.   In elke kamp was daar ‘n sink gebou wat as publieke saal gedien het.  Daarin was behalwe vir ander gemeenskaplike  byeenkomste, ook eredienste gehou.

Toe die dam en die kanaalstelsel in 1924 voltooi is, was daar nog nie sprake van ‘n eie gemeente nie.  Op bepaalde plekke het mense van tyd tot tyd saamgetrek en is hulle deur die leraar van Krokodilrivier besoek en bedien.

Mettertyd het daar ‘n groot behoefte vir ‘n eie gemeente en leraar ontstaan.  Die gemeente Vorentoe is op 19 Oktober 1935 te Losperfontein gestig. Ds. W.W. Esterhuizen was van 1935 – 1937 die eerste leraar van die nuwe gemeente.  Na Ds. Esterhuizen het nog tien leraars die gemeente bedien.  Ds. Dewald Roux is die twaalfde leraar van die gemeente en is op 30 Junie in die gemeente ontvang
en bevestig.

Geskiedenis in wording

Wie is ons vandag?

Die ineenstorting van die tabak bedryf in die Brits omgewing het daartoe aanleiding gegee dat Vorentoe in ‘n relatiewe kort tyd ernstige finansiële problem ontwikkel het.  Op ‘n stadium was oorweging geskenk aan die moontlikheid om te sluit en met een van die ander gemeentes saam te smelt.  Die Here was vir ons goed en Hy het ons deur baie moeilike tye gedra tot waar ons vandag steeds ‘n baken van hoop in die gemeenskap kan wees.

Fillipense 3: 13 is vir ons ‘n baie belangrike leuse nl. “Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is”.  Dit het ons deur moeilike tye bemoedig en hoop gegee.

Besoekers aan die gemeente word bekoor deur die landelike rustigheid asook die hartlikheid van gemeentelede teenoor vreemdes en mekaar.Ons is ‘n gemeente wat daarin glo dat die sendingveld nie net daar ver is nie, maar juis in ons eie midde.

Browsing "Musiekbediening"

Terug Terug na bo